Regulamin

wędkarstwo muchowe, katalog much

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.galeriamuchowa.pl

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.galeriamuchowa.pl pod nazwą Forum Galeria Muchowa( FGM) oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2. Każdy może przeglądać zasoby strony, jednak z chwilą dodania komentarza na forum czy dodania ogłoszenia na giełdzie, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI KOMENTOWANIA

 1. Serwis www.galeriamuchowa.pl umożliwia swoim użytkownikom wymianę poglądów, opinii i komentarzy dotyczących zdjęć much;
 2. Na forum FGM obowiązuje kulturalny sposób wypowiadania się. Wszelkie wypowiedzi nie mogą godzić i obrażać inne osoby oglądające, czytające oraz uczestniczące w FGM;
 3. Wszelkie komentarze umieszczane pod zdjęciami powinny zawierać kwestie dotyczące flytyingu i flyfishingu;
 4. Wszystkie osoby rejestrujące się w FGM podpisują się własnym, imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem; 
 5. Każdy uczestnik może posiadać jedno konto. W przypadku stwierdzenia posiadania dwóch kont jedno konto będzie blokowane;
 6. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu FGM osoba taka otrzymuje ostrzeżenie. W przypadku 3 ostrzeżenia zostaje zablokowany; 
 7. W wypadku nie stosowania się do regulaminu posty mogą być usuwane przez redakcję FGM, a nie przestrzegający regulaminu użytkownicy mogą mieć blokowany dostęp do forum. Redakcja FGM zastrzega sobie prawo usunięcia innych postów bez podania przyczyny.
 8. Ponadto będziemy usuwać wpisy będące:
 • reklamami
 • spamem nie mającym nic wspólnego z tematem dyskusji
 • nawoływaniem do agresji
 • treściami zagrażającymi bezpieczeństwu oglądania strony przez innych użytkowników
 • tagami HTML i innymi, które mogą spowodować celowe błędy na stronie

 

Forum nie jest miejscem przedstawiania ofert handlowych. Linki, które mają pokazać jakiś materiał związany z tematyką są dopuszczane tylko z partnerów wspierających GM ( wykaz dostępny tu: )

Dopuszcza się link ze sklepu, który nie jest partnerem w sytuacji, gdy nie ma w pozostałych sklepach danego materiału lub gdy jest to sklep/miejsce z zagranicy; 

Redakcja FGM nie ponosi odpowiedzialności, za wypowiedzi uczestników forum;

W wypadku stwierdzenia, przez osoby zainteresowane, że wypowiedzi uczestników forum godzi w dobre imię lub inny sposób szkodzi komukolwiek, proszę o kontakt telefoniczny z administratorem lub na maila: redakcja@galeriamuchowa.pl lub tel. 696 790 274;

 1. UWAGA !!! Serwis zwraca użytkownikom uwagę, że nie należy publikować komentarzy, które:
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); Staramy się, aby słowa powszechnie zwane „ nieparlamentarnymi” nie były używane. Słowa jw. Będą zamieniane na *;
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Partnerzy i wspierający GM