Zawody w kręceniu much, Prezentacja uczestników

Uczestnicy zaowdów

Partnerzy i wspierający GM