The March Brown Legacy

"The March Brown Legacy", Jorgen Joergensen,

Global FlyFisher

 

Muchy do tego artykułu wraz z komentarzem dali: Paweł Ziętecki oraz Adam Gierczak

 

Artykuł - link